fbpx Wydział Prawa i Administracji | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Prawa i Administracji

Symbol: 
P000

Dziekan

Deputy Dean for International Cooperation and Development

Deputy Dean for Research

Deputy Dean for Education

Dyrektorzy

Kierownicy

Kierownicy Biur

Kierownicy Zakładów

Kierownicy Pracowni

Kierownicy Centrum

Pracownicy

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci