fbpx dr Paweł Petasz | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

dr Paweł Petasz

dr Paweł Petasz

Kontakt

Telefon: +48 58 523 29 08, +48 572 727 531
Telefon: +48 58 523 29 08
Nr pokoju: 3054

Kontakt przez sekretariat

E-mail do sekretariatu: sekretariat06@prawo.ug.edu.pl
Telefon do sekretariatu: +48 58 523 28 79
Nr pokoju: 3057

Zawód

Wykładowca uniwersytecki, prawnik.

Aktualnie pełnione funkcje: 

Obecnie pełnione funkcje:

Rzecznik Dyscyplinarny Ds. Studentów i Doktorantów UG

Opiekun kierunku studiów Criminology and Criminal Justice na WPiA UG

 

Dotychczas pełnione funkcje:

Pełniący obowiązki kierownika Katedry Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej w latach 2013-2014

Członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich w kadencji 2012-2016

Koordynator WPiA UG ds. Projektu "Case Simulator" w latach 2012-2013

Pełnomocnik Dziekana WPiA UG ds. informacji i promocji w latach 2006-2012

Członek Rektorskiej Komisji UG ds. Hoteli Asystenckich w kadencji 2008-2012

Członek Komitetu Organizacyjnego - współorganizator Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Czas w prawie karnym, 19-21 kwietnia 2007 r.

Członek Rady Wydziału WPiA UG w latach 2000-2002

Uczestnik Bałtyckiego Festiwalu Nauki w latach 2006-2008 i 2010

Przewodniczący Rady Nadzorczej Uniwersyteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w latach 2010-2012

Reprezentant WPiA UG na Targach Akademia w latach 2002-2020

Pracownik Komisji Rekrutacyjnej WPiA UG w latach 2005-2010

Członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw studentów UG

Członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw doktorantów UG

Opiekun naukowy Międzywydziałowego Studenckiego Koła Naukowego Religioznawstwa UG

Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Prawa Karnego WPiA UG (w latach 2002-2017)

Zdjęcie pracownika