fbpx Wydział Prawa i Administracji | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Prawa i Administracji

Symbol: 
P000

Dziekan

Prodziekan ds. Kształcenia

Prodziekan ds. Nauki

Prodziekan ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju

Dyrektorzy

Kierownicy

Kierownicy Biur

Kierownicy Zakładów

Kierownicy Pracowni

Kierownicy Centrum

Pracownicy administracyjni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy Sekretariatów Katedr