fbpx Przewody doktorskie | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Przewody doktorskie

Przewody doktorskie

Postępowania naukowe

Imię i nazwisko Daty Tytuł Recenzenci Załączniki
Przemysław Mogiełka obrona:
04.12.2023 - 12:30

otwarcie przewodu/
wszczęcie postępowania: 15.04.2019

Układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym na tle ekonomicznej analizy prawa.The arrangement in restructuring proceedings in the context of an economic analysis of the law.Promotor: dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG
prof. dr hab. Rafał Adamus

dr hab. Anna Hrycaj, prof. UŁa
PDF icon recenzja - prof. R. Adamus
PDF icon recenzja - prof. A. Hrycaj
PDF icon Streszczenie PL
PDF icon Streszczenie ENG
Barbara Tecław obrona:
04.12.2023 - 10:00

otwarcie przewodu/
wszczęcie postępowania: 25.03.2019

Fallacia w argumentacji prawniczej – studium z teorii prawa.Promotor: prof. dr hab. Kamil Zeidler
Prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca

dr hab. Sławomir Lewandowski, prof. UW
PDF icon recenzja - prof. J. Jabłońska-Bonca
PDF icon prof. S. Lewandowski - recenzja
PDF icon Streszczenie PL
PDF icon Streszczenie ENG
Robert Henryk Obrzud obrona:
01.12.2023 - 13:00

otwarcie przewodu/
wszczęcie postępowania: 17.12.2018

Zaskarżanie czynności upadłego w upadłości transgranicznej.Promotor: dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG
Prof. dr hab. Aleksander Witosz

dr hab. Wojciech Klyta, prof. US
PDF icon recenzja - prof. A. Witosz
PDF icon recenzja - prof. W. Klyta
PDF icon Streszczenie PL
PDF icon Streszczenie ENG
Dawid Rogoziński otwarcie przewodu/
wszczęcie postępowania: 12.05.2023

Umowa ubezpieczenia jako instrument zabezpieczenia wierzytelności kredytowych.Promotor: dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG
Prof. dr hab. Mirosław Bączyk

dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, prof. UWr

dr hab. Marcin Orlicki, prof. UAM
PDF icon recenzja - prof. M. Bączyk
PDF icon recenzja - prof. M. Orlicki
PDF icon Streszczenie ENG
Krzysztof Woźniak otwarcie przewodu/
wszczęcie postępowania: 15.04.2022

Granice stosowania generalnej klauzuli antyabuzywnej w Polsce.Promotor: dr hab. Robert Gwiazdowski, prof. UŁa
prof. dr hab. Bogumił Brzeziński

prof. dr hab. Artur Kuś

dr hab. Bogumił Pahl, prof. UWM
PDF icon recenzja - prof. B. Brzeziński
PDF icon prof. A. Kuś - recenzja
PDF icon porf. B. Pahl - recenzja
PDF icon Streszczenie PL
PDF icon Streszczenie ENG
Julia Stepnowska otwarcie przewodu/
wszczęcie postępowania: 08.04.2021

THE VALUE OF CULTURAL PROPERTY THE 1995 UNIDROIT CONVENTION ON STOLEN OR ILLEGALLY EXPORTED CULTURAL OBJECTS AS AN EXAMPLE OF A VALUE-BASED APPROACH TO CULTURAL PROPERTY RESTITUTION.Promotor: prof. dr hab. Kamil Zeidler
prof. dr Manlio Frigo

prof. dr Toshiyuki Kono

prof. dr Marc-Andre Renold
PDF icon recenzja - prof. M. Frigo
PDF icon recenzja - prof. M. A. Renold
PDF icon Streszczenie PL
PDF icon Streszczenie ENG
Karolina Sikorska-Bednarczyk otwarcie przewodu/
wszczęcie postępowania: 29.04.2019

Charakter prawny obowiązku pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy.Promotor: prof. dr hab. Monika Tomaszewska
dr hab. Daniel Książek

dr hab. Tomasz Duraj, prof. UŁ
Marzena Madrak otwarcie przewodu/
wszczęcie postępowania: 29.04.2019

Mechanizmy ochrony pracownika w transgranicznym stosunku pracy.Mechanisms of employee protection in a cross-border employment relationship.Promotor: prof. dr hab. Monika Tomaszewska
dr hab. Marcin Wujczyk

dr hab. Łukasz Pisarczyk, prof. US
Piotr Siemieniak otwarcie przewodu/
wszczęcie postępowania: 15.04.2019

Ochrona danych w fazie projektowania jako instrumenty prawnej ochrony danych osobowych.Data protection by design as legal instruments for personal data protection.

Promotor: dr hab. Wojciech Wiewiórowski
prof. dr hab. Jacek Gołaczyński  

dr hab. Przemysław Polański, prof. ALK
PDF icon recenzja - prof. J. Gołaczyński
PDF icon Streszczenie PL
PDF icon Streszczenie ENG
Tomasz Soczyński otwarcie przewodu/
wszczęcie postępowania: 15.04.2019

Prawne instrumenty oceny prawidłowości procesów przetwarzania danych osobowych w aspekcie normalizacyjnym.Legal instruments for assessing the correctness of personal data processing in the aspect of standardisationPromotor: dr hab. Wojciech Wiewiórowski
dr hab. Agnieszka Gryszczyńska, prof. UKSW

dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN 
PDF icon recenzja - prof. A. Gryszczyńska
PDF icon recenzja - prof. G. Sibiga
PDF icon Streszczenie PL
PDF icon Streszczenie ENG
Łukasz Mikulski otwarcie przewodu/
wszczęcie postępowania: 14.12.2015
Konstytutywny charakter wpisu do księgi wieczystej

Promotor: prof. UG, dr hab. Jerzy Ciszewski
prof. zw. dr hab. Tadeusz Wiśniewski

prof. SWPS, dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska
PDF icon Recenzja dr hab. A. Góra-Błaszczykowska
PDF icon Recenzja prof. T. Wiśniewski
PDF icon Streszczenie rozprawy doktorskiej
Marek Kamiński otwarcie przewodu/
wszczęcie postępowania: 23.09.2013

Wolność a własność intelektualna – dialektyka liberalizmu z komunitaryzmem.Freedom and intellectual property - the dialectics of liberalism and communitarianism.Promotor: prof. dr hab. Jerzy Zajadło
prof. dr hab. Przemysław Kaczmarek

prof. dr hab. Kamil Zeidler
PDF icon recenzja - prof. P. Kaczmarek
PDF icon recenzja - prof. K.Zeidler
PDF icon Streszczenie PL
PDF icon Streszczenie ENG
Ewelina Kusowska-Olszewska otwarcie przewodu/
wszczęcie postępowania: 17.06.2013

Stosowanie przepisów prawa karnego procesowego w postępowaniach dyscyplinarnych.Promotor: dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. UG
prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz

dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG
PDF icon recenzja - prof. H. Paluszkiewicz
PDF icon recenzja - prof. R. Giętkowski
PDF icon Streszczenie PL
PDF icon Streszczenie ENG
Natalia Monika Tucholska otwarcie przewodu/
wszczęcie postępowania: 06.05.2013

Zasady odpowiedzialności w prawie atomowymPromotor: prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean
dr hab. Zbigniew Bukowski , prof. UKW

dr hab. Maciej Nyka, prof. UG
PDF icon recenzja - prof. M. Nyka
PDF icon recenzja - prof. Z. Bukowski
PDF icon Streszczenie PL
PDF icon Streszczenie ENG