fbpx Przewody doktorskie | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Przewody doktorskie

Przewody doktorskie

Postępowania naukowe

Imię i nazwisko Daty Tytuł Recenzenci Załączniki
Joanna Krystyna Radziszewska obrona:
10.07.2023 - 10:00

otwarcie przewodu/
wszczęcie postępowania: 15.04.2019

Ograniczenia reklamy ukrytej w prawie polskim na tle porównawczymPromotor: dr hab. Paweł Sut
prof. dr hab. Piotr Ślęzak

prof. dr hab. Jacek Sobczak
PDF icon recenzja - prof. P. Ślęzak
PDF icon recenzja - prof. J. Sobczak
PDF icon Streszczenie PL
PDF icon Streszczenie ENG
Dawid Rogoziński otwarcie przewodu/
wszczęcie postępowania: 12.05.2023

Umowa ubezpieczenia jako instrument zabezpieczenia wierzytelności kredytowych.Promotor: dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG
Prof. dr hab. Mirosław Bączyk

dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, prof. UWr

dr hab. Marcin Orlicki, prof. UAM
PDF icon Streszczenie ENG
Joanna Kopczyńska otwarcie przewodu/
wszczęcie postępowania: 16.12.2022

Prawne instrumenty realizacji dyrektyw UE dotyczących ograniczenia uwalniania się do środowiska wodnego biogenów.Promotor: prof. dr hab. Andrzej Powałowski

Drugi promotor: dr hab. Marek Gromiec, prof. PW i WSEiZ
prof. dr hab. Bartosz Rakoczy

prof. dr hab. Andrzej Sadurski

dr hab. Jerzy Rotko, prof. INP PAN
PDF icon recenzja - prof. B. Rakoczy
PDF icon recenzja - prof. J. Rotko
PDF icon recenzja - prof. A. Sadurski
PDF icon Streszczenie PL
PDF icon Streszczenie ENG
Krzysztof Woźniak otwarcie przewodu/
wszczęcie postępowania: 15.04.2022

Granice stosowania generalnej klauzuli antyabuzywnej w Polsce.Promotor: dr hab. Robert Gwiazdowski, prof. UŁa
Prof. dr hab. Hanna Litwińczuk

Prof. dr hab. Bogumił Brzeziński

Prof. dr hab. Artur Kuś
PDF icon recenzja - prof. B. Brzeziński
PDF icon prof. A. Kuś - recenzja
PDF icon Streszczenie PL
PDF icon Streszczenie ENG
Julia Stepnowska otwarcie przewodu/
wszczęcie postępowania: 08.04.2021

THE VALUE OF CULTURAL PROPERTY THE 1995 UNIDROIT CONVENTION ON STOLEN OR ILLEGALLY EXPORTED CULTURAL OBJECTS AS AN EXAMPLE OF A VALUE-BASED APPROACH TO CULTURAL PROPERTY RESTITUTION.Promotor: prof. dr hab. Kamil Zeidler
prof. dr Manlio Frigo

prof. dr Toshiyuki Kono

prof. dr Marc-Andre Renold
PDF icon Streszczenie PL
PDF icon Streszczenie ENG
Paulina Małgorzata Sierakowska otwarcie przewodu/
wszczęcie postępowania: 29.04.2019

Zgwałcenie w małżeństwie i w związkach nieformalnych.Promotor: dr. hab. Wojciech Zalewski, prof. UG
prof. dr hab. Jan Widacki

dr hab. Aneta Michalska-Warias, prof. UMCS
PDF icon prof. A. Michalska-Warias - recenzja
PDF icon prof. J. Widacki - recenzja
PDF icon Streszczenie PL
PDF icon Streszczenie ENG
Lucyna Kasperowicz otwarcie przewodu/
wszczęcie postępowania: 29.04.2019

Mediacja w polskim prawie karnym.Promotor: dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG
dr hab. Monika Płatek, prof. UW

dr hab. Olga Sitarz, prof. UŚ
PDF icon Streszczenie PL
PDF icon Streszczenie ENG
Przemysław Mogiełka otwarcie przewodu/
wszczęcie postępowania: 15.04.2019

Układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym na tle ekonomicznej analizy prawa.The arrangement in restructuring proceedings in the context of an economic analysis of the law.Promotor: dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG
prof. dr hab. Rafał Adamus

dr hab. Anna Hrycaj, prof. UŁa
PDF icon recenzja - prof. R. Adamus
PDF icon recenzja - prof. A. Hrycaj
PDF icon Streszczenie PL
PDF icon Streszczenie ENG
Piotr Siemieniak otwarcie przewodu/
wszczęcie postępowania: 15.04.2019

Ochrona danych w fazie projektowania jako instrumenty prawnej ochrony danych osobowych.Data protection by design as legal instruments for personal data protection.

Promotor: dr hab. Wojciech Wiewiórowski
prof. dr hab. Jacek Gołaczyński  

dr hab. Przemysław Polański, prof. ALK
PDF icon recenzja - prof. J. Gołaczyński
PDF icon Streszczenie PL
PDF icon Streszczenie ENG
Tomasz Soczyński otwarcie przewodu/
wszczęcie postępowania: 15.04.2019

Prawne instrumenty oceny prawidłowości procesów przetwarzania danych osobowych w aspekcie normalizacyjnym.Legal instruments for assessing the correctness of personal data processing in the aspect of standardisationPromotor: dr hab. Wojciech Wiewiórowski
dr hab. Agnieszka Gryszczyńska, prof. UKSW

dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN 
PDF icon recenzja - prof. A. Gryszczyńska
PDF icon recenzja - prof. G. Sibiga
PDF icon Streszczenie PL
PDF icon Streszczenie ENG
Barbara Tecław otwarcie przewodu/
wszczęcie postępowania: 25.03.2019

Fallacia w argumentacji prawniczej – studium z teorii prawa.Promotor: prof. dr hab. Kamil Zeidler
Prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca

dr hab. Sławomir Lewandowski, prof. UW
PDF icon recenzja - prof. J. Jabłońska-Bonca
PDF icon prof. S. Lewandowski - recenzja
PDF icon Streszczenie PL
PDF icon Streszczenie ENG
Joanna Barbara Kamień otwarcie przewodu/
wszczęcie postępowania: 25.03.2019

Metodologiczne założenia "law in literature" jako kierunku filozoficznoprawnego.The Methodological Assumptions Underlying ‘Law in Literature’ as a Legal-Philosophical Current.Promotor: prof. dr hab. Jerzy Zajadło
prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski

dr hab. Maciej Jońca, prof. US
PDF icon recenzja - prof. M. Jońca
PDF icon prof. T. Pietrzykowski - recenzja
PDF icon Streszczenie PL
PDF icon Streszczenie ENG
Robert Henryk Obrzud otwarcie przewodu/
wszczęcie postępowania: 17.12.2018

Zaskarżanie czynności upadłego w upadłości transgranicznej.Promotor: dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG
Prof. dr hab. Aleksander Witosz

dr hab. Wojciech Klyta, prof. US
PDF icon recenzja - prof. A. Witosz
PDF icon Streszczenie PL
PDF icon Streszczenie ENG
Łukasz Mikulski otwarcie przewodu/
wszczęcie postępowania: 14.12.2015
Konstytutywny charakter wpisu do księgi wieczystej

Promotor: prof. UG, dr hab. Jerzy Ciszewski
prof. zw. dr hab. Tadeusz Wiśniewski

prof. SWPS, dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska
PDF icon Recenzja dr hab. A. Góra-Błaszczykowska
PDF icon Recenzja prof. T. Wiśniewski
PDF icon Streszczenie rozprawy doktorskiej
Marek Kamiński otwarcie przewodu/
wszczęcie postępowania: 23.09.2013

Wolność a własność intelektualna – dialektyka liberalizmu z komunitaryzmem.Freedom and intellectual property - the dialectics of liberalism and communitarianism.Promotor: prof. dr hab. Jerzy Zajadło
prof. dr hab. Przemysław Kaczmarek

prof. dr hab. Kamil Zeidler
PDF icon recenzja - prof. P. Kaczmarek
PDF icon Streszczenie PL
PDF icon Streszczenie ENG
Ewelina Kusowska-Olszewska otwarcie przewodu/
wszczęcie postępowania: 17.06.2013

Stosowanie przepisów prawa karnego procesowego w postępowaniach dyscyplinarnych.Promotor: dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. UG
prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz

dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG
PDF icon recenzja - prof. H. Paluszkiewicz
PDF icon recenzja - prof. R. Giętkowski
PDF icon Streszczenie PL
PDF icon Streszczenie ENG
Natalia Monika Tucholska otwarcie przewodu/
wszczęcie postępowania: 06.05.2013

Zasady odpowiedzialności w prawie atomowymPromotor: prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean
dr hab. Zbigniew Bukowski , prof. UKW

dr hab. Maciej Nyka, prof. UG
PDF icon Streszczenie PL
PDF icon Streszczenie ENG