fbpx Przewody doktorskie | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Przewody doktorskie

Przewody doktorskie

Postępowania naukowe

Imię i nazwisko Daty Tytuł Recenzenci Załączniki
Maja Sikorska obrona:
04.04.2023 - 10:00

otwarcie przewodu/
wszczęcie postępowania: 14.12.2021
Fenomenologia przestępstw niezaspokojenia i egzekucyjnego niezaspokojenia roszczeń wierzyciela z art. 300 §1 i §2 KK oraz postulaty de lege ferenda w obliczu epidemii wirusa SARS-COV-2

Phenomenology of cirmes on non-satisfaction of creditor's claim and non-satisfaction of creditor's claims in eforcement proceedings under Article 300 §1 i §2 KK of the Penal Code and postulates de lege ferenda in the face of the SARS-COV-2 virus epidemic

Promotor: dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG
prof. dr hab. Robert Zawłocki

dr hab. Tomasz Oczkowski, prof. UMK

prof. dr hab. Marek Kulik
PDF icon recenzja - prof. T. Oczkowski
PDF icon recenzja - prof. R. Zawłocki
PDF icon recenzja - prof. M. Kulik
PDF icon Streszczenie rozprawy doktorskiej Maja Sikorska
Mariusz Jan Brunka obrona:
03.04.2023 - 10:30

otwarcie przewodu/
wszczęcie postępowania: 29.04.2019
Biblioteczny egzemplarz obowiązkowy w Polsce na tle porównawczym. Pojęcie, dzieje i analiza prawna.

Promotor: dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG
Prof. dr hab. Marian Mikołajczyk

dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK
PDF icon recenzja - prof. M. Mikołajczyk
PDF icon recenzja - prof. Z. Naworski
PDF icon Streszczenie PL
PDF icon Streszczenie ENG
Kamil Jesiołowski otwarcie przewodu/
wszczęcie postępowania: 26.09.2022
Prawny moralizm w liberalnej demokracji.

Promotor: dr hab. Wojciech Lamentowicz, prof. WSAiB
prof. dr hab. Marek Piechowiak

dr hab. Anetta Breczko, prof. UwB

dr hab. Aleksandra Kustra-Rogatka, prof. UMK
PDF icon recenzja - prof. M. Piechowiak
PDF icon recenzja - prof. A. Breczko
PDF icon Streszczenie PL
PDF icon Streszczenie ENG
Piotr Siemieniak otwarcie przewodu/
wszczęcie postępowania: 15.04.2019

Ochrona danych w fazie projektowania jako instrumenty prawnej ochrony danych osobowych.Data protection by design as legal instruments for personal data protection.

Promotor: dr hab. Wojciech Wiewiórowski
prof. dr hab. Jacek Gołaczyński  

dr hab. Przemysław Polański, prof. ALK
PDF icon recenzja - prof. J. Gołaczyński
PDF icon Streszczenie PL
PDF icon Streszczenie ENG
Tomasz Soczyński otwarcie przewodu/
wszczęcie postępowania: 15.04.2019

Prawne instrumenty oceny prawidłowości procesów przetwarzania danych osobowych w aspekcie normalizacyjnym.Legal instruments for assessing the correctness of personal data processing in the aspect of standardisationPromotor: dr hab. Wojciech Wiewiórowski
dr hab. Agnieszka Gryszczyńska, prof. UKSW

dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN 
PDF icon Streszczenie PL
PDF icon Streszczenie ENG
Łukasz Mikulski otwarcie przewodu/
wszczęcie postępowania: 14.12.2015
Konstytutywny charakter wpisu do księgi wieczystej

Promotor: prof. UG, dr hab. Jerzy Ciszewski
prof. zw. dr hab. Tadeusz Wiśniewski

prof. SWPS, dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska
PDF icon Recenzja dr hab. A. Góra-Błaszczykowska
PDF icon Recenzja prof. T. Wiśniewski
PDF icon Streszczenie rozprawy doktorskiej