fbpx Postępowania habilitacyjne | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Postępowania habilitacyjne

Postępowania habilitacyjne

Imię i nazwisko Tytuł osiągnięcia Recenzenci Załączniki
Grzegorz Sikorski "Umowa wspólnego rachunku bankowego w prawie polskim" prof. dr hab. Adam Olejniczak

prof. dr hab. Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak

dr hab. Marlena Pecyna, prof. UJ

dr hab. Wojciech Szydło, prof. UWr
PDF icon Wniosek o wszczęcie postępowania
PDF icon recenzja - prof. A. Olejniczak
PDF icon recenzja - prof. W. Szydło
PDF icon recenzja - prof. M. Pecyna
PDF icon recenzja - prof. K. Kopaczyńska-Pieczniak
PDF icon Komisja Habilitacyjna