fbpx Postępowania habilitacyjne | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Postępowania habilitacyjne

Postępowania habilitacyjne

Imię i nazwisko Tytuł osiągnięcia Recenzenci Załączniki
Hanna Wolska "Model relacji pomiędzy krajowymi organami administracji publicznej a przedsiębiorcami" prof. dr hab. Eryk Kosiński

dr hab. Ewa Mariola Szewczyk, prof. UZ

dr hab. Magdalena Gurdek, prof. WSH

dr hab. Henryk Nowicki, prof. UMK
PDF icon Wniosek o wszczęcie postępowania
PDF icon Komisja Habilitacyjna
Aleksandra Nadolska "Soft law w regulacji rynku finansowego w Polsce: rekomendacje, wytyczne i lista ostrzeżeń publicznych KNF" prof. dr hab. Magdalena Fedorowicz

prof. dr hab. Patrycja Zawadzka

dr hab. Marcin Asłanowicz

dr hab. Jakub Szczerbowski
PDF icon Wniosek o wszczęcie postępowania
PDF icon Recenzja prof. M. Asłanowicz
PDF icon Recenzja prof. M. Fedorowicz
PDF icon Recenzja prof. J. Szczerbowski
PDF icon Recenzja prof. P. Zawadzka
PDF icon Komisja Habilitacyjna
Przemysław Andrzej Panfil "Reguły i iluzje fiskalne w Polsce – ujęcie prawnofinansowe" prof. dr hab. Adam Nita

prof. dr hab. Stanisław Owsiak

prof. dr hab. Joanna Salachna

dr hab. Dominik Mączyński
PDF icon Wniosek o wszczęcie postępowania
PDF icon recenzja - prof. A. Nita
PDF icon recenzja - prof. S. Owsiak
PDF icon recenzja - prof. D. Mączyński
PDF icon recenzja - prof. J. Salachna
PDF icon Komisja Habilitacyjna
PDF icon Uchwała Komisji Habilitacyjnej wraz z uzasadnieniem