fbpx Wydział Prawa i Administracji | Uniwersytet Gdański - IN MARI VIA TUA

Jesteś tutaj

Imię i nazwisko Terminy konsultacji
dr Magdalena Adamowicz

Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023:

poniedziałek 18:00-19:30 na platformie MS Teams 

Studenci proszeni o wcześniejszy kontakt pod adresem mailowym: magdalena.adamowicz@prawo.ug.edu.pl

 

dr hab. Justyna Nawrot

W roku akademickim 2022-2023 przebywam na urlopie. 

 

 

mgr Jakub Puszkarski

Konsultacje w okresie wakacji letnich 2022/2023:

19.07.2023 (środa) 12:30 - 14:00

02.08.2023 (środa) 10:00 - 12:00

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTEwODc0YzgtMzg3Z...

dr hab. Dorota Pyć, prof. UG

Konsultacje :

czwartki  godz. 12.30 - 14.00

Konsultacje dnia 28.09.2023 r. są odwołane.

Od dnia 5 października konsultacje w każdą środę w godzinach od 9:30-11:00.

 

 

 

 

 

 

 

dr Dominika Wetoszka

 

Terminy konsultacji we wrześniu:

04.09 - g.8.00-9.30

07-15.09 - urlop

21.09 g. 8.00-9.30

25.09-13.10- urlop