fbpx Wydział Prawa i Administracji | Uniwersytet Gdański - IN MARI VIA TUA

Jesteś tutaj

Imię i nazwisko Terminy konsultacji
dr Beata J. Kowalczyk

Środa 10.15-12.45

 

Dodatkowe konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych odbędą się:

niedziela 19.03 w godz. 13.45-14.30

niedziela 2.04 w godz. 14.15-15.00

sobota 6 maj 13.45-14.30

środa 7 czerwiec 17.00-17.45

W godzinach konsultacji istnieje również możliwość kontaktu za pośrednictwem programu MsTeams.

 

 

 

 

 

 

dr Bartosz Szolc-Nartowski

środa, godz. 9:15-11:00

 

dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023

wtorek, godz. 12.30-14.00 - online (MS Teams)

Link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTE3Y2ZjNzYtYzJiY...

Konsultacje w formie hybrydowej - online i stacjonarne (pok. 4039 ) w terminach:

28.02.2023; 28.03.2023; 25.04.2023; 30.05.2023.