fbpx Wydział Prawa i Administracji | Uniwersytet Gdański - IN MARI VIA TUA

Jesteś tutaj

Imię i nazwisko Terminy konsultacji
dr Beata J. Kowalczyk

Środa 9.15 - 10.45

 

Dodatkowe konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych odbędą się:

22.10 (sobota) godz. 11.15-12.00

26.11 (sobota) godz. 11.15-12.00  

14.12 (środa) 19.00-19.45  

07.01 (sobota) 15.00-15.45

W godzinach konsultacji istnieje również możliwość kontaktu za pośrednictwem programu MsTeams.

 

 

 

 

 

 

dr Bartosz Szolc-Nartowski

środa, godz. 11.15- 13.00

czwartek, godz. 9.15-10.00

 

dla studentów niestacjonarnych: 

30.10.2022 - 12:50-14:20

19.11.2022 - 14:15-15:45

17.12.2022 - 14:15-15:45

15:01.2023 - 13:45-15:15

 

dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023

poniedziałek godz. 17.15-18.45, sala 4039 oraz online na portalu MS Teams

Link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWM4Njc5NDUtMDIzN...