fbpx Wydział Prawa i Administracji | Uniwersytet Gdański - IN MARI VIA TUA

Jesteś tutaj

Imię i nazwisko Terminy konsultacji
dr Beata Czarnecka-Dzialuk

Konsultacje: czwartek godz. 16.00 - 17.30

Konsultacje odbywają się wyłącznie on-line.

Za pośrednictwem MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGU4ZTc3YTItODJjN...

 

dr Krzysztof Dubicki

Konsultacje:

czwartek  godz. 17.00 - 19.00 stacjonanrnie i za pośrednictwem MS Teams. W sprawach pilnych i innych 602 319 179

 

 

mgr Katarzyna Jakubczak-Fopke

Konsultacje  w dniu 17.03 wyjątkowo odbędą się wyłącznie w formie zdalnej (MSTeams)

 

Najblizsze konsultacje odbędą się: 

21.03.2023 08:00-09:30

27.03.2023 16:30- 18:00

03.04.2023 08:00-09:30

14.04.2023 08:00-09:30

21.04.2023 08:00-09:30

Konsultacje stacjonarnie w pokoju 3055 lub za pośrednictwem MSTeams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjZhNWQyNzktZjAwY...

 

 

 

 

mgr Andrzej Lewna

Konsultacje:     czwartek godz. 13.15 - 14.45  i w każdy pierwszy piątek m-ca o godz. 17.15 - 18.15

Stacjonarnie i za pomocą MS Teams.

 

1. Konsultacje on-line dla studentów stacjonarnych: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a313317859b324027a61dc8377...

2. Konsultacje on-line dla studentów niestacjonarnych: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a939df0a06a66413a8fc29b2a9...

W czasie konsultacji oraz poza nimi w wypadkach nagłych zapraszam do kontaktu również za pośrednictwem adresu andrzej.lewna@ug.edu.pl oraz pod nr tel.: + 48 790-440-952.   

 

dr hab. Jacek Potulski, prof. UG

Konsultacje:   wtorek 15:00-16:30 

Konsultacje z dnia 7.03. zostały przesunięte na czwartek 9.03 na godz. 9.00 - 10.00.

 

Konsultacje odbywają się stacjonarnie w pokoju 3058 i   poprzez kontakt telefoniczny pod nr 604959650.

dr Krzysztof Stasiak

Konsultacje odbywają się w poniedziałki w  godz. 17.00-18.30

 

odbywają się stacjonarnie i za pośrednictwem MS Teams

 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a74QO3LXcDxhfAdw6pDwxfZridmuZb...

 

 

 

 

dr Adrian Wrocławski

Konsultacje: wtorki od 17.00 do 18.30

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTM4OGJjNmUtMzkwN...