fbpx Kamil Zeidler | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Kamil Zeidler

Kamil Zeidler

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa

Kamil Zeidler

uzyskał w dniu 11 maja 2020 roku tytuł naukowy

profesora nauk społecznych


Gdańsk, 19 maja 2020 r.

Data publikacji: poniedziałek, 30 września 2019 roku, 9:46
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 14 lipca 2020 roku, 9:24
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Rynkowska