fbpx Jakub Stelina | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Jakub Stelina

Jakub Stelina

Na wniosek Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany nauk prawnych

Jakub Stelina

uzyskał w dniu 29 stycznia 2018 roku tytuł naukowy

profesora nauk prawnych


Gdańsk, 07 lutego 2018 r.

Data publikacji: piątek, 2 marca 2018 roku, 12:05
Ostatnia modyfikacja: piątek, 2 marca 2018 roku, 12:09
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba