fbpx Rekrutacja do programu MOST | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Rekrutacja do programu MOST

Rekrutacja do programu MOST

Program MOST


Do dnia 30 listopada 2022 r. trwają zapisy do programu MOST. Dzięki tej inicjatywie studenci i doktoranci mają możliwość studiowania w jednej z ponad dwudziestu pięciu polskich uczelni partnerskich. Oprócz Uniwersytetu Gdańskiego w programie biorą udział m.in. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Rekrutacja na semestr letni w roku akademickim 2022/2023 ruszy 31 października i potrwa do 30 listopada 2022 roku. Do programu mogą zgłosić się studenci, którzy ukończyli drugi semestr studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, a także studenci, którzy ukończyli pierwszy semestr na studiach drugiego stopnia.

Ocena zgłoszenia odbywa się na podstawie średniej ocen z całego toku studiów, udokumentowanych osiągnięć naukowych, zaangażowania w działalność na rzecz społeczności akademickiej oraz osobistą motywację studentów. W przypadku bardzo dużego zainteresowania kierunkiem na danej uczelni zaleca się napisanie listu motywacyjnego.

MOST jest programem bezpłatnym i niezależnym od trybu studiów. Dzięki niemu studenci oraz doktoranci mogą realizować program studiów w uczelni innej niż macierzysta, nawiązać kontakt ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta oraz prowadzić badania do pracy seminaryjnej, magisterskiej czy dysertacji w innym środowisku.

 


 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 24 października 2022 roku, 13:59